Academia de Property și Facility Management (APFM) este un important integrator al serviciilor de școlarizare, instruire și certificare din industria de property și facility management. Ne propunem să pregătim atât tinerii aflați la început de drum, cât și profesioniștii din domeniu. Astfel pentru fiecare categorie în parte a dezvoltat o serie de cursuri și proiecte.
Lectorii dețin o vastă experiență în acest domeniu, acumulată  în funcții de conducere atât în plan operațional, cât și de management în diferite companii naționale și internaționale. Mai mult accentul se pune mai ales pe latura practică astfel încât absovenții să poată implementa toate cunoștințele dobândite cât mai eficient în plan profesional.
Astfel misiunea APFM este de a promova conceptul de Property și Facility Management ca industrie reglementată în care își desfășoară activitatea specialiști  pregătiți la nivelul standardelor pieței națioanale și internaționale.