Cursurile APFM

Planurile de învățământ, în care zona practică și exemplele de bună practică sunt elemente de bază, fac din ACADEMIA DE PROPERTY ȘI FACILITY MANAGEMENT o instituție de învățământ care aduce realitatea profesională în atenţia factorilor decizionali care au legătură atât cu mediul de lucru în care se creează performanța, dar și cu obiectivele activității principale (core business).

Cursurile deschise organizate de către ACADEMIA DE PROPERTY ȘI FACILITY MANAGEMENT sunt axate pe perfecționarea practicienilor din domeniu vizând competențe atât de management (managementul timpului, managementul riscurilor, negociere, comunicare, activități financiare, achiziții de contracte, legislație și standarde în domeniu), cât și operaționale (mentenanță tehnică, întreținere echipamente etc), cât și strategice prin alinierea strategiei de FM cu strategia de core business.

Venind în întâmpinarea cererilor formulate de partenerii noștri, organizăm și cursuri pe teme și subiecte speciale, care țin strict de buna funcționare în cadrul unei organizații care trebuie să urmeze anumite proceduri de lucru.

Property Management

Asset Management
Definiții, identificare și clasare a bunurilor
Ciclul de viață al unei clădiri
Definirea celor trei faze ale ciclulului de viață și înțelegerea modalităților și metodelor de prelungire a acestuia
Managementul proprietăților
Managementul relațiilor
Relatia property manager – chiriaș – proprietar
Managementul contractelor
Definire conținut contracte de închiriere și prestări de servicii de property management
Vânzarea și promovarea serviciilor de Property Management
Tehnici de vânzare a serviciilor/retenţia și securizarea cliențiilor
Calculul suprafețelor închiriate și indexări
Definiții, standarde
Costurile pentru spațiile comune
Project management
Obținerea autorizatiilor și legislația în domeniu

Facility Management

Managementul financiar în activitățile de Facility Management
Întocmirea și urmărirea bugetelor, rapoarte, costuri și venituri, analiză și interpretare financiară, forecast versus actuals, suiness continuity plan
Managementul achizițiilor în Facility Management
Strategii de achiziție și instrumente de negociere
Managementul Contractelor
Caracteristici în contractarea serviciilor, analiza și interpretarea datelor financiare din contracte
Licitațiile
Redactarea/studierea caietelor de sarcină și cererile de ofertă
Vânzarea și promovarea serviciilor de Facility Management
Tehnici de vânzare a serviciilor/retenția și securizarea clienților
Leader vs. Manger
Mentenanța tehnică și operarea clădirilor
Crearea planului de mentenanță preventivă, tehnici și instrumente necesare în operarea eficientă a clădirilor
Managementul riscului în Facilty Management
Identificare, evaluare și măsuri de reducere a riscurilor
Satisfacerea clienților în Facilty Management
Modalități pentru colectarea și interpretarea datelor legate de satisfacția clienților
Managementul mentenanței sistemelor de protecție a patrimoniului și persoanelor
Managementul deșeurilor
Legislația în domeniu și aplicabilitate în funcție de tipul clădirilor și utilității acestora
Eficiența energetică și sustenabilitate în Facilty Management
IT în Facilty Management

Cursuri personalizate

Pentru fiecare dintre modulele anterioare se pot genera cursuri personalizate, în funcție de cerințele organizației dumneavoastră, astfel încât acestea să fie adaptate la specificul activității desfășurate și să se concentreze pe anumite tipologii profesionale.

Modul de predare eveniment
În funcție de temele propuse de organizația dumneavoastră, de numărul și profilul cursanților, disponibilitate, nivel de pregătire, localizare, obiective propuse și buget alocat se pot organiza evenimente personalizate.